seohost
pytanie zadane 5 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 listopada 2017 przez użytkownika

Metoda czytania Rocławskiego należy do metod fonetyczno-literowo-barwnych. łączy ona technikę płynnego czytania z pisaniem. Metoda ta jest bardzo charakterystyczna, ponieważ głoski w tekście pisane są na czerwono, zaś dwu i trójznaki na zielono. Taki sposób miał pomóc w wyodrębnianiu określonych głosek w trakcie czytania. Taki podział miał miejsce wtedy, gdy liczba głosek nie była równa liczbie liter. 

Rocławski był zwolennikiem zasady indywidualizacji nauczania. By dziecko odniosło sukces w czytaniu, należało go tym zainteresować i zachęcić. Jego znanym, bądź nie przez wszystkich, elementem pomocnym w nauce czytania, był alfabet ruchomy, który znajdował się w klockach LOGO. W nim znajdziemy litery alfabetu, ale również wieloznaki jak: ni, si, ci, dzi itd. oraz litery q, v, x. W ten sposób ruchomy alfabet Rocławskiego liczy sobie 44 litery, zawierające zmiękczenia i dwuznaki. 

Zdaniem twórcy naukę czytania opanujemy dzięki syntezie głoskowej, a naukę pisania dzięki analizie głoskowej. Możemy tu wyróżnić:

- głoski nosowe - ą, ę

- spółgłoski półotwarte - j, ł, l, n

- spółgłoski przytarte - c, dz, ć, dź, cz, dż

- spółgłoski wybuchowe - p, b, t, d, k, g

Ponadto w metodzie Rocławskiego jest jeszcze takie coś jak technika "ślizgania się", czyli etap od czytania krótkich wyrazów i sylab do czytania krótkich tekstów. Tę technikę z czasem zastępujemy płynnym czytaniem. Cała ta nauka czytania jest zakończona cichym czytaniem. 

...