seohost
pytanie zadane 5 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 listopada 2017 przez użytkownika

Metoda Metery dotyczy nauki czytania. Jest ona określana również jako metoda barwno-dźwiękowa. Metery wyróżniła dwa okresy nauki czytania:

1. Okres przedliterowy, gdzie dziecko poznaje dźwiękową budowę wyrazów

2. Okres literowy, gdzie wprowadzamy dziecku zapis graficzny poszczególnych dźwięków liter i właściwą naukę czytania. 

Takie działanie ma ułatwić dziecku naukę czytania. Wyróżniła ona:

- samogłoski ustne - a, e, i, o, u, ó, y

- samogłoski nosowe - ą, ę

- spółgłoski dźwięczne - b, d, g, l, m, n, r, w, z, ż, dż, dz

- spółgłoski dźwięczne miękkie - j, ń, ź, dź

- spółgłoski bezdźwięczne - c, cz, f, h, ch, k, p, s, sz, t

- spółgłoski bezdźwięczne miękkie - ć, ś

W nauce czytania Metera zawsze wychodziła on analizy słuchowej. Uważała ona, że sylaba jest naturalną cząstką mowy, która ułatwia czytanie długich i trudnych wyrazów. By nauczyć dziecko czytać najpierw musi ono poznać strukturę dźwiękową wyrazu poprzez wprowadzenie ich graficznego schematu. Musi on zawierać tyle pól ile głosek jest w wyrazie. Przedstawia się go zazwyczaj jako prostokąt podzielony na odpowiednią ilość pól. 

...