pytanie zadane 5 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość
otagowane ponownie 1 grudnia 2019 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 listopada 2017 przez użytkownika
edycja 28 grudnia 2021 przez użytkownika

Metoda Przyłubskich dotyczy nauki czytania i jest metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym. 

Bardzo ważna w ogólnym procesie nauki czytania jest funkcja wzrokowa oraz słuchowa, kinetyczna i ruchowa. Przyłubscy wprowadzili ogniwo pośrednie, jakim jest sylaba oraz elementy metody globalnej. W tym czasie dziecko poznaje całościowo określone wyrazy, a później rozpoznaje je spośród innych. Pole czytania dziecka rozszerza wprowadzenie sylaby. Dzieli się ona na:

- analizę: wyraz-sylaba-głoska
- syntezę: głoska-sylaba-wyraz

W metodzie Przyłubskich punkt wyjścia zawsze stanowi wyraz, który dziecko zna, a nie sama litera. Dziecko zapamiętuje obrazy graficzne wyrazu i odczytuje je w całości. Stosowanie metody globalnej pomaga dziecku zrozumienie symbolu w zapisie graficznym wyrazu oraz poszerza jego pole czytania. By w pełni dziecko nauczyło się czytać tą metodą muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Nazywanie głosek w nagłosie lub wygłosie

2. Budowanie schematu dźwiękowego - zapoznanie z literami

3. Prawidłowy rozwój procesów poznawczych: percepcja-myślenie-mowa

Jeżeli wprowadzamy nową literę, to wprowadzanie każdej z nich musi odbywać się wg poniższego schematu:

* omówienie ilustracji, gdzie główny wyraz musi zaczynać się wprowadzaną głoską,

* zwrócenie uwagi na podstawowy wyraz, z którego wydziela się pierwszą głoskę, by utożsamić ją z wprowadzaną literą,

* analiza i synteza słuchowa oraz wprowadzenie schematu i modelu,

* wyodrębnienie pierwszej głoski  i szukanie jej w innych wyrazach,

* wycięcie nowej litery z alfabetu ruchomego,

* rozpoznawanie nowej litery wśród innych liter. 

...