pytanie zadane 5 listopada 2017 w Różne przez użytkownika Gość
Jaka to jest rodzina chaotyczna, władcza, prawidłowa lub nadopiekuńcza?

1 odpowiedź

odpowiedź 6 listopada 2017 przez użytkownika

Poniżej przedstawię każdy typ systemów rodzinnych. Podam ich definicję, a w tabeli opiszę styl rodzicielski i dzieci. 

Rodzina chaotyczna
Jest to rodzina pozbawiona więzi, źle zorganizowana i rozdarta. Panują w niej ciągłe konflikty, w których widać brak związków między rodzicami a dziećmi. Dzieci są w takiej rodzinie ignorowane i wykorzystywane. 

Styl rodzicielski Dzieci
Następuje brak konsekwencji, gdzie rodzicie są
nieodpowiedzialni, surowo każą i poniżają dzieci.
Dzieci są zdane wówczas na własną rękę, są
znieważone i traktowane niesprawiedliwie. 
Dzieci czują się niekochane, zagrożone i
 mogą przy tym stracić kontakt z
własnymi uczuciami. czasem objawia się
to gniewem czy nawet zemstą. 

Rodzina władzy
Taka rodzina ma wyraźną strukturę i przedkłada zasady ponad stosunki międzyludzkie, ponad wszelkie relacje z domownikami. Dzieci w takiej rodzinie dokładnie wiedzą czego się od nich oczekuje, ale nie wiedzą, że są kochane.

Styl rodzicielski      Dzieci             
Dzieci odczuwają, że życie to lista obowiązków, gdzie
w przypadku ich nie wykonania ponoszą karę. Rodzice
nie są obdarzeni cierpliwością, są krytyczni. Sukces
odniesiony przez dziecko jest uważany za coś oczywistego.
Wiedzą czym jest praca, rodziców traktują jak
przełożonych i trudno jest om przyjść do nich z problemem. Mają poczucie, że rodzice są
przeciw nim i emocjonalnie się wycofują.  

Rodzina prawidłowa
Członkowie rodziny są powiązani, lecz zachowują odrębność. Rodzice potrafią ze sobą współpracować i to oni mają władzę. Na rodzicach można polegać, szanuje się ich prawa i uczucia, a członkowie rodziny są zachęcami do rozwoju, odkrywania talentów i uzdolnień. 

Styl rodzicielski Dzieci
Rodzice dbają o utrzymanie stałej struktury rodziny, ustalają zasady i oczekiwania. Autorytet rodziców jest utrzymywany i wspierany przez obydwu małżonków. Rodzice zapewniają bezpieczeństwo, zaspokajają potrzebę miłości, akceptacji, kontaktu i więzi, znają silne i słabe strony dziecka, pomagają mu. Dziecko przekraczające normy jest szybko dyscyplinowane, ale też to właśnie one dostarczają dużo swobody i ciepła. Mają poczucie bezpieczeństwa, rodzice zapewniają spójne i stabilne środowisko. Dzieci nie zajmują się problemami dorosłych. 

Rodzina nadopiekuńcza
Członkowie rodziny unikają niezgody, wolą spokojne środowisko. Rodzice unikają rozmów o trudnych problemach. Dzieci są czynnikiem determinującym plany rodziny. Rodzice rzadko odwołują się do autorytetu. Dzieci domagają się stałej pomocy ze strony rodziców.

Styl rodzicielski Dzieci
Rodzice często pytają dzieci czego chcą i spełniają każde ich zachcianki. Często w takich rodzinach wspomina się jak to cudownie było, jak dzieci były małe. Dorastające dzieci mają wygórowane oczekiwania i nie wyobrażają sobie odmowy. Rodzice tu często grożą karami, ale ich nie egzekwują. Dzieci mają władzę na rodzicami. Dorastając stawiają coraz większe wymagania i nie akceptują narzucania im jakichkolwiek obowiązków.

Rodzina uwikłana
Tu pojawia się silne zorientowanie rodziców na siebie. Są oni obsesyjnie związani z dziećmi. Rodzice rezygnują z małżeństwa jako podstawy rodziny. Naruszają często prywatność dziecka, uniemożliwiają mu rozwój, pielęgnują jego uzależnienie od rodzica, myślą i działają za dziecko. 

Styl rodzicielski Dzieci
Koncentracja na dzieciach jest wynikiem poczucia zagrożenia, bądź obcości w relacjach małżeńskich. Występuje manipulacja dziećmi, gdzie wywoływane jest u nich poczucie winy.  Dzieci starają się dostosować do oczekiwań rodziców i odgadywać ich pragnienia. Nie są autentyczne i mają trudności w sferze emocjonalnej. 
...