pytanie zadane 25 października 2017 w Sport przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 25 października 2017 przez użytkownika

Fiński test chodu został przygotowany dla osób, które mają małą aktywność fizyczną i są w przedziale wieku 20-65 lat. test ten polega na energicznym przejściu 2 km w jak najkrótszym czasie, ale nie wolno biec. 

Przed rozpoczęciem fińskiego testu chodu należy zrobić rozgrzewkę około 10 minutową. Czas rozpoczęcia chodu należy zapisać sobie z dokładności do 1 s. po zakończeniu dystansu mierzy się tętno (P) przez 15 s, a jego wartość mnoży się przez 4. Dzięki temu można wyliczyć wskaźnik UKK.

Dla kobiet wynosi on: 304 - (8,5 x t ((czas przejścia)) + 0,14 x ts ((liczba sekund ostatniej niepełnej minuty marsu))+ 0,32 x P + 1,1 x BMI - 0,4 x wiek)

Dla mężczyzn wynosi on: 420 - (11,6 x t + 0,2 x ts + 0,56 x P + 2,6 x BMI - 0,2 x wiek)

Wynik Wydolność fizyczna
70 znacznie poniżej przeciętnej
70-89 nieznacznie poniżej przeciętnej
90-110 przeciętna
111-130 nieznacznie powyżej przeciętnej
>130 znacznie powyżej przeciętnej

...