pytanie zadane 25 października 2017 w Sport przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 25 października 2017 przez użytkownika

Próba harwardzka to test oceny wydolności układu krążenia w warunkach wysiłku fizycznego. Badanie polega na tym, że dana osoba przez 5 minut wchodzi na stopnień o wysokości 45-50 cm i z niego schodzi w tempie 30 wejść na minutę. 

Należy utrzymać podany rytm, dlatego dobrze aby obok stała druga osoba, która będzie nam go dyktować. Po wysiłku osoba badana siada i włącza stoper. Po upływie minuty mierzy się tętno na tętnicy szyjnej. Pomiar ten powinien trwać 30 s (pomiar I). Po upływie 2 min wykonuje się drugi pomiar tętna szyjnego (pomiar II). Natomiast po 3 minucie wykonuje się pomiar III. 

FI = (czas pracy w sekundach x 100) / (2 x suma trzech pomiarów tętna)

Wskaźnik FI w pkt. Ocena sprawności
poniżej 55 zła
55-64 poniżej przeciętnej
65-79 przeciętna
80-89 dobra
powyżej 90 bardzo dobra

...