pytanie zadane 25 października 2017 w Sport przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 25 października 2017 przez użytkownika

Za pomocą testu Ruffiera ocenia się wydolność fizyczną człowieka. Polega on na pomiarze tętna przed wysiłkiem (tętno spoczynkowe) i tętna po wysiłku. 

Test Ruffiera wykonuje się na podstawie przysiadów. Najpierw mierzy się tętno spoczynkowe osoby badanej, następnie ona wykonuje 30 przysiadów. Tętno mierzy się później jeszcze dwukrotnie: bezpośrednio po wykonaniu przysiadów oraz minutę po odpoczynku po ćwiczeniach.

test ruffiera przysiady

Tętno mierzone jest przez czas 15 sekund, po czym wynik mnoży się przez 4. Test Ruffiera IR wynika ze wzoru:

IR = (P + P1 + P2) - 200 / 10

IR - wskaźnik Ruffiera
P - tętno spoczynkowe
P1 - tętno bezpośrednio po wysiłku
P2 - tętno po minucie odpoczynku

Wynik Skala wydajności
IR 0,0 bardzo dobra
IR 0,1-5,0 dobra
IR 5,1-10,0 dostateczna
IR powyżej 10,0 słaba

Mianem wydolności fizycznej określa się zdolność do wykonywania wysiłku, zdolność do ćwiczeń. Wydolność wpływa na ogólny poziom aktywności fizycznej. 

...