seohost
pytanie zadane 25 października 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 26 października 2017 przez użytkownika

Grzyb zwany hubiak to grzyb należący do grzybów jadalnych, ale również halucynogennych. Jest on najstarszym grzybem wykorzystywanym przez ludzi. Jego łacińska nazwa to Fomes fomentarius.

Porasta on drzewa liściaste, a szczególnie buki i brzozy. Jego owocniki mają szary kolor i mierzą do 30 cm. Ciekawostką jest to, że dawno temu grzyb ten służył do rozniecania ognia. Kroiło się go na plastry, gotowano w celu oddzielenia luźnej, środkowej warstwy. Następnie tę warstwę rozbijano na płasko drewnianym młotkiem, przez co stawała się miękka. Kolejny etap to suszenie i nasączanie roztworem saletry i ponowne suszenie. Dopiero wtedy można było hubiaka, razem z krzemieniem, kawałkiem pirytu lub metalu umieścić w puszce lub pudełku. Gdy ogień był potrzebny umieszczano hubkę na krzemieniu, o które uderzano krzesiwem w celu wytworzenia iskry. Potem chwilę na nią dmuchano i żar się rozniecał.

...