pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Etapy uczenia się, etapy wiedzy są różne u różnych osób, natomiast można je podzielić na takie cztery główne grupy. 

I - Etap nieświadomej niekompetencji - charakteryzuje się tym, że zazwyczaj nie zdajesz sobie sporawy, że czegoś nie wiesz.

II - Etap świadomej niekompetencji - charakteryzuje się tym, że zdajesz sobie sprawę ze swojej niedoskonałości, z tego, że nie masz wystarczającej wiedzy na jakiś temat czy umiejętności, by samodzielnie sobie poradzić z jakimś problemem.

III - Etap świadomej kompetencji - charakteryzuje się tym, że wiesz jak coś należy zrobić, ale potrzebujesz skupienia, by zrobić to dobrze.

IV - Etap nieświadomej kompetencji - charakteryzuje się tym, że możesz coś robić, pracować bez myślenia o tym. 

...