pytanie zadane 11 października 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 11 października 2017 przez użytkownika

Technika sześciu kapeluszy jest związana z myśleniem kreatywnym, jest to twórcze rozwiązanie jakiegoś problemu. Dotyczy zazwyczaj strefy public relations i została stworzona przez Edwarda de Bono - psychologa i lekarza z Malty. Polega ona na podziale procesu myślowego na poszczególne etapy, których jest sześć. 

Podczas, gdy odbywa się dyskusja w jakimś kręgu czy to w pracy, czy w szkole pierwszym etapem dotyczącym uczestników jest gromadzenie informacji. Następnie grupa, bądź jedna osoba tworzy pomysł, który przedstawia innym uczestnikom zebrania. Zanim jednak dana osoba zabierze głos musi przywdziać kapelusz w odpowiednim kolorze. I tak w zależności od swojej oceny ubiera się kapelusze w następujących kolorach:

BIAŁY Skupia się na potrzebach informacyjnych, gdzie omawia się istotne kwestie, bez wglądu w szczegóły, pokazuje dane, fakty itp. Obiektywizm.
CZERWONY Dominują tu emocje, intuicja i poczucie związane z zadaniem, ale nie uzasadnia własnych emocji.
CZARNY Czas ostrożności, ocena ryzyka, krytycyzm, skupia uwagę na tym co może się nie udać.
ŻÓŁTY Logiczne, pozytywne spojrzenie na zadanie z rozważeniem korzyści i wartości, wskazuje raczej zalety danej decyzji.
ZIELONY Poszukiwanie alternatyw, nowych, własnych pomysłów.
BŁĘKITNY Przegląd sytuacji i organizacja procesów myślowych - skierowane do prowadzącego zebranie.

kolorowe kapelusze

Na koniec następuje podsumowanie i krytyczna ocena uczestników i ich wypowiedzi. Metoda sześciu kapeluszy uczy poszukiwania nowych rozwiązań tego samego problemu i spojrzenia na niego z różnych stron.

...