pytanie zadane w Różne przez użytkownika
Do czego jej się używa?

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Listę SCAMPER stosuje się w public relations. Wprowadził ją jeden z pionierów kreatywnego myślenia Alex Osborn. Według niego jest to lista słów, które porównuje się z konkretną sytuacją. Każde z tych słów odnosi się do jakiegoś kontekstu, gdzie potem obmyśla się konsekwencje jakie mogą mieć miejsce. Kolejność tych słów natomiast ustalił Michael Machalko. Lista ta prezentuje się następująco:

S - substytucja

C - kombinacja

A - adaptacja

M - modyfikacja

P - powtórne zastosowanie

E - eliminacja

R - rekombinacja

Lista ta jest również często wykorzystywana na kursach kreatywności. 

...