seohost
pytanie zadane 11 października 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy
Do czego jej się używa?

1 odpowiedź

odpowiedź 11 października 2017 przez użytkownika

Lista, a właściwie metoda SCAMPER to proces myślenia oparty na działaniach, który może być wykonywany przez wspólne uczenie się. Jest to również sposób pomagania uczniom w nieszablonowym myśleniu i w poszerzaniu wiedzy. Metodę tą stosuje się również w public relations oraz. Metoda Scamper jest bardzo podobna do burzy mózgów

Słowo scamper jest akronimem (zostało utworzone z pierwszych liter) słów: substytucja, kombinacja, adaptacja, modyfikacja, powtórne zastosowanie, eliminacja oraz rekombinacja. 

z

Metodę Scamper wprowadził jeden z pionierów kreatywnego myślenia Alex Faickney Osborn już w 1953 roku. Według niego jest to lista słów, które porównuje się z konkretną sytuacją. Każde z tych słów odnosi się do jakiegoś kontekstu, gdzie potem obmyśla się konsekwencje jakie mogą mieć miejsce. Kolejność tych słów natomiast ustalił Michael Machalko. Lista ta prezentuje się następująco:

S - substytucja

C - kombinacja

A - adaptacja

M - modyfikacja

P - powtórne zastosowanie

E - eliminacja

R - rekombinacja


Przykład zastosowania metody Scamper (źródło Wikipedia):

"... nauczyciel pomaga uczniom w wyborze konkretnego tematu i pomaga im go rozwinąć poprzez ustrukturyzowany proces. Po wybraniu pomysłu uczniowie otrzymują opowieść, w której wykonują czynności w krokach odpowiadających literom w nazwie.

  • Zastępca wymyśla inny temat, który jest równoważny z obecnymi tematami.
  • Połącz dodaje informacje do pierwotnego tematu.
  • Dopasuj identyfikuje sposoby konstruowania tematu w bardziej elastycznym i dostosowanym materiale.
  • Modyfikuj, powiększaj, minimalizuj kreatywnie zmienia temat lub powiększa lub zmniejsza funkcję / pomysł.
  • Przeznaczone do innych zastosowań określa możliwe scenariusze i sytuacje, w których można wykorzystać ten temat.
  • Wyeliminuj usuwa z tematu pomysły lub elementy, które nie są wartościowe.
  • Odwróć, przegrupuj ewoluuje nową koncepcję z oryginalnej koncepcji.

Dlatego SCAMPER jako strategia nauczania pomaga uczniom analizować wiedzę w jej twórczej formie i pomaga nauczycielowi uczynić nauczanie kreatywnym i interesującym."

...