pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Myślenie kinestetyczne to taki rodzaj myślenia, który dotyczy około 40% populacji społeczeństwa. Polega ono na odbieraniu przez te osoby informacji za pomocą dotyku, intuicji, instynktu, przeczuć itp. 

Podczas spotkań czy to w pracy czy ze znajomymi, osoby myślące kinestetycznie lubią "czuć" drugą osobą. Dlatego też ważny dla nich będzie uścisk dłoni drugiej osoby czy też próbki jakichś materiałów, które mogą dotknąć, powąchać. To wszystko wpływa na ich podejmowanie decyzji. 

...