pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Myślenie słuchowe dotyczy osób, które lubią słuchać tego co ktoś mówi. Dla nich ważne są dźwięki, barwa głosu, intonacja. Takie osoby stanowią 25% populacji społeczeństwa. 

Osoby te lubią jak mówi się do nich o czymś co mają zrobić czy o czymś co zostało zrobione. W rozmowie z nimi należy stawiać nacisk na to co się mówi, na to co chcemy przekazać. Nie potrafią one natomiast skupić swojej uwagi na obrazach czy ilustracjach, diagramach. 

...