pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Myślenie wzrokowe występuje u takich osób, które podczas myślenia potrafią wyobrażać sobie, tworzyć w głowie nowe obrazy, widzą jak coś będzie wyglądało. Z badań wynika, że tę grupę stanowi około 35% populacji społeczeństwa. 

Osoby myślące wzrokowo wolą jak się im coś pokaże, przedstawi, a nie tylko o tym powie. Lubią mieć coś na wykresie, rysunku, ilustracji, diagramie itp. 

...