pytanie zadane 15 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jakie części polski (obecne granice) znajdował się pod lodem, gdy trwała epoka lodowcowa?

1 odpowiedź

odpowiedź 15 grudnia 2015 przez użytkownika

Epoka lodowcowa (lub lodowa) nastała w czwartorzędzie i pokrywała znaczną powierzchnie Europy. Głównie na północy i wschodzie.

Podczas największego zlodowacenia obecne tereny Polski, były prawie w całości pokryte lądolodem. Jedynie skrawki polski południowej były odkryte:

polska podczas zlodowacenia

Na powyższym zdjęciu jest oczywiście zaznaczona maksymalna granica zlodowacenia skandynawskiego w Europie. Na obecne tereny Polski lądolód skandynawski nasuwał się cztery razy (4 fazy), i za każdym razem obejmował inny zasięg.

4 fazy zlodowaceń w Polsce:

1. Zlodowacenie podlaskie
2. Zlodowacenie południowo- polskie (prawie całkowite - widoczne na zdjęciu powyżej)
3. Zlodowacenie środkowopolskie
4. Zlodowacenie północnopolskie 

...