dhosting
pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 października 2017 przez użytkownika

Premiowanie prowizyjne oznacza tyle, że premia jest udziałem pracowników w efektach ich pracy. Może mieć ono charakter pośredni lub bezpośredni, gdzie premia jest prowizją od efektów w postaci np. udziału w dodatkowej sprzedaży, udziału w zysku przedsiębiorstwa, udziału w windykowanych należnościach lub udziału w oszczędnościach materiałów itp. 

Ten rodzaj premiowania jest motywowaniem pozytywnym opartym na nagrodach. Warto wspomnieć tu również o rodzaju premiowania prowizyjnego jakim jest premiowanie rozdzielcze, gdzie formalizacja dotyczy podziału premii. 

...