pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 października 2017 przez użytkownika

W pracy można wyróżnić 4 podstawowe procesy kontroli, a właściwie etapy. Należą do nich:

1. Ustalenie norm i metod pomiaru - normy te powinny mieć postać wskaźników odzwierciedlających cel danej pracy. Norma to również kryterium, służące porównaniu wielkości planowanych z rzeczywistymi wynikami, które to normy powinny mieć określone w sposób czytelny, mierzalny i dokładny. 

2. Mierzenie wyników przebiegu pracy - czyli określenie efektywności pracy. Jest to proces trwały, powtarzalny, zależący od rodzaju wykonywanego działania.

3. Porównanie ustalonych norm z aktualnymi wielkościami - polega na sprawdzeniu czy efektywność jest zgodna z normą i jeśli tak jest to kierownictwo firmy nie musi podejmować żadnych działań, ponieważ wszystko przebiega zgodnie z planem.

4. Ocena wyników przebiegu pracy i podjęcie działań regulacyjnych - działania mogą dotyczyć korekty powstałych odchyleń poprzez zmianę sposobu działania. Wlicza się w to właśnie korektę odchyleń, ale wcześniej nie podejmowanie żadnych działań co prowadzi do zmiany norm. 

...