seohost
pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 października 2017 przez użytkownika

Plusów i minusów w każdej pracy, nie tylko w tej produkującej coś, jest tyle ilu jest tam pracowników. Dla każdego coś innego będzie lepsze, a coś innego gorsze. Natomiast biorąc pod uwagę ogół i ponieważ ma to dotyczyć procesu produkcji, tak jak w pytaniu było to przedstawione, możemy wymienić następujące:

1. Skutki psychospołeczne

Plusy Minusy
Łatwość znalezienia pracy i przydzielenia jej wykonawcom o niskich kwalifikacjach. Redukcja wartości osobowej wykonawców wskutek obniżonych wymagań stawianych przez pracę.
Zadowolenie części pracowników z wykonywania prostej pracy minimalizującej ich wysiłek psychiczny. Wzrost wysiłku psychicznego z powodu znużenia pracą.
Natężenie procesów wyobcowania w środowisku pracy. 

2. Skutki ekonomiczne

Plusy Minusy
Obniżenie pracochłonności pracowników produkcji. Wzrost pracochłonności na skutek wzrostu manipulacji przedmiotami.
Wzrost wydajności pracy dzięki wysokiej specjalizacji wykonawców. Utrata części wydajności na skutek przeciążenia tej samej grupy mięśni lub obniżonej ze względu na wąską treść zadań motywacji pracy.
Spadek kosztów prac roboczych, poprzez zatrudnienie robotników o niskich kwalifikacjach. Wzrost kosztów wskutek zdarzającej się większej liczby błędów.
Tworzenie przesłanek do mechanizacji i automatyzacji robót. Utrata zdolności do szybkiego przestawienia się na inny rodzaj pracy.

komentarz 13 kwietnia 2020 przez użytkownika anonimowy
W produkcji najważniejsi powinni być zawsze ludzie. Nawet jeśli w jakieś fabryce w większości produkują maszyny to nadal ludzie je nadzorują.
...