dhosting
w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

System Kopovaza to taka organizacja pracy polegająca na tym, że pracodawca i pracownik określają w umowie wyłącznie ogólną sumę godzin pracy np. w ciągu tygodnia czy miesiąca. System ten pochodzi z Francji.

Tak więc czas wykorzystany przez pracownika zależy od potrzeb pracodawcy, zaś płaca pracownika ustalona zostaje na średnim, stałym poziomie w ciągu całego roku, bez względu na przepracowany czas. 

...