seohost
pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 października 2017 przez użytkownika

Job sharing to tzw. system pracy dzielonej, czyli forma pracy polegająca na obsadzeniu danego stanowiska pracy więcej niż jednym pracownikiem, gdzie dokonuje się podziału pracy między nimi. Tłumacząc na polski job sharing to nic innego jak dzielenie się pracą. 

Chodzi tu o to, że pracownicy decydują sami kto i kiedy pracuje na danym stanowisku, zaś pracodawca wymaga tego, by jedna osoba w danym czasie znajdowała się na danym stanowisku. W rozwiązaniu job sharing zawsze obowiązuje zastępstwo partnera w przypadku np. choroby, które jest dobrowolne i koleżeńskie. 

job skaring

Praca w systemie dzielonym między pracowników, ma wiele zalet, ponieważ jest to forma indywidualnego kształtowania pracy, można mieć w zespole osoby dopiero zaczynające pracę i osoby starsze stażem. Wiek i doświadczenie nie ma tu większego znaczenia, ponieważ każdy ma tu pole, na którym może się wykazać. 

Osoby takie zazwyczaj pracują w niepełnym wymiarze godzinowym, ponieważ dzielą między sobą zadania, które normalnie byłyby przypisane jednej osobie. Płace jaką otrzymują ci pracownicy, jak urlopy, wakacje są dzielone po równo między każdego z nich. 

...