pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 października 2017 przez użytkownika

Ruchomy czas pracy to taki, w którym pracownik sam określa początek i koniec swojego dziennego czasu pracy w ramach ustalonego wcześniej okresu. Taka forma daje pracownikom dużo swobody i samodzielności. Jest ona również mniej stresująca chociażby ze względu na nieregulowane spóźnienia. 

Najczęściej występuje on w trzech wariantach:

1. Czas ruchomy, którego nie można przenieść na inne dni, czyli możemy samodzielnie ustalać rozpoczęcie pracy, natomiast wymiar czasu pracy jest stały i wiadomo kiedy praca się zakończy.

2. Czas ruchomy mający możliwość przenoszenia czasu pracy w ramach tygodnia pracy, czyli określony mam tygodniowy czas pracy i w tym czasie można wyrównać czas pracy z poszczególnych dni.

3. Czas ruchomy mający możliwość przenoszenia czasu pracy w ramach kilku tygodni, gdzie dotyczy to najczęściej miesiąca. 

...