pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 października 2017 przez użytkownika

Terminem on the job określa się szkolenie na stanowisku pracy.

Polega ono na wykonywaniu zadań razem z osobą szkolącą, ale również na obserwacji procesu pracy danej osoby lub na połączeniu obydwu kombinacji. Metodę taką uznaje się za tanią i skuteczną.

Przeciwieństwem tego rodzaju szkolenia jest off the job, które ma za zadanie przekazywanie wiedzy i uczenie pożądanych zachowań, zaś mniejszy nacisk składa na wymagane umiejętności.

...