dhosting
w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Grupy autonomiczne to grupy pracowników, których celem jest przeprowadzenie pewnej liczny zadań związanych ze sobą, ale które tworzą całość w procesie produkcji. Działania w takiej grupie są w pewnym stopniu samodzielne. 

Do cech grup autonomicznych należeć będą:

- ustalenie przez nie składu i liczby osób w grupie,

- wybór przedstawiciela,

- podział zarobu między członków grupy,

- dokonywanie podziału wewnętrznego zadań cząstkowych,

- ustalenie godzin pracy i przerw,

- prawo do zmian metod pracy i ich narzędzi. 

...