dhosting
w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Rotacja pracy jest związana z systematycznym przechodzeniem od jednej czynności roboczej do drugiej. 

Taką zmienność, czyli rotację, można realizować na następujące sposoby:

1. przez zmianę operacji/stanowisk z zachowaniem rodzaju roboty,

2. przez zmianę czynności, czyli przez przejście od czynności bezpośrednio produkcyjnych do pomocniczych.

Takie wprowadzenie rotacji umożliwia zmianę warunków środowiska fizycznego pracy i odejście od takich czynności na jakiś czas. Powtarzalność tych samych czynności powoduje obciążenie organizmu i wymaga zwiększonego wysiłku fizycznego. Dlatego też rotacja w pracy jest dobra na monotonię, rutynę i przeciwdziała psychicznemu zmęczeniu. 

...