seohost
pytanie zadane 28 września 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 października 2017 przez użytkownika

Promieniowanie elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę działanie na organizm człowieka to można rozróżnić następujące rodzaje promieniowania elektromagnetycznego:

1. Promieniowanie jonizujące:
    a) promieniowanie kosmiczne 1021 - 1022 Hz
    b) promieniowanie gamma 1010 - 1020 Hz
    c) promieniowanie rentgenowskie 1016 - 1018 Hz

2. Promieniowanie pobudzające - promieniowanie nadfioletowe 1014Hz

3. Promieniowanie cieplne:
    a) światło widzialne 1014 Hz
    b) promieniowanie podczerwone 1012 - 1013 Hz

4. Promieniowanie długofalowe:
    a) fale radiowe i telewizyjne 103 - 109 Hz
    b) fale radarowe 1010 - 1011 Hz
    c) promieniowanie prądu zmiennego 101 - 102 Hz

...