pytanie zadane 28 września 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 października 2017 przez użytkownika

Plusy i minusy pracy zespołowej pozwolę sobie przedstawić w postaci tabeli, ponieważ będzie to bardziej przejrzyste. 

Plusy Minusy
większe rezultaty pracy prowadzić może do konformizmu
zwiększenie korzyści przypadające na jednego wykonawcę wyciszenie w pracy nie zawsze sprzyja jakości podejmowanych działań
większa wydajność pracy wymuszanie odpowiedniej postawy na członkach grupy przez jedną osobę
stwarzanie warunków do zbieżności indywidualnych umiejętności rezygnacja z części własnych ambicji, przyzwyczajeń
większe zadowolenie z pracy "karanie" członków zespołu za niesubordynację
każdy ma szansę wykazania się w tym w czym jest dobry większy przedział czasu na podjęcie decyzji niż jednostka
wzmocnienie więzi
korzystniejszy podział pracy
wzajemna pomoc
uczenie się i czerpanie wzorów od innych
lepsze wykorzystanie czasu pracy
lepsza jakość pracy

...