pytanie zadane 28 września 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 3 października 2017 przez użytkownika

Wiedzą społeczną nazywa się znajomość zasad w postępowaniu z ludźmi, ale również znajomość procedur oraz technik doboru ludzi, ich oceny, motywacji do pracy itp. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć zjawiska jakie zachodzą w społeczeństwie. 

Ten rodzaj wiedzy jest niezbędny każdemu kto pracuje na stanowisku kierowniczym, ale równie ważna będzie ona dla pracowników bez względu na rodzaj działalności i bez względu na szczebel zarządzania w systemie pracy. 

Wiedzę społeczną zazwyczaj przyswajamy poprzez obserwację tego co dzieje się wokół nas i na tej podstawie kreujemy sobie świat rzeczywisty. Poprzez takie działania jesteśmy w stanie przewidywać co się wydarzy i przygotować się do tego, czyli inaczej mówiąc pozwala nam zaadoptować się do danej rzeczywistości. Przykładów takich działań jest mnóstwo np. wiemy, że na ulicy może nas potrącić samochód, więc na nią nie wychodzimy; wiedząc, że nie umiemy pływać, nie wchodzimy do wody lub nie oddalamy się od brzegu. W związku z powyższym wiedza społeczna dzieli się na:

a) wiedzę o sobie i innych, która bazuje na zdobywanych doświadczeniach naszych i innych ludzi,

b) wiedzę moralną i etyczną, która wskazuje normy postępowania nas wobec innych ludzi oraz ludzi wobec ludzi, wobec siebie, dzięki czemu uczymy się zasad życia w społeczeństwie,

c) wiedzę o instytucjach, czyli znajomość tego jakie kto pełni role w społeczeństwie. Jest to nasz codzienny kontakt z różnymi osobami jak np. kasjerami w sklepie, pracownikami banku, poczty, nauczycieli itp. 

...