seohost
pytanie zadane 21 września 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 września 2017 przez użytkownika

Chlorowanie wody to nic innego jak jej dezynfekowanie, czyli odkażanie z różnych bakterii, drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Chloruje się wodę nie tylko pitną, taką która znajduje się w naszych kranach, ale również wodę w basenach czy tą stosowaną w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. 

Chlorowania nie należy mylić ze sterylizacją. Chlorowanie to, jak już zostało wspomniane, dezynfekcja, a sterylizacja to wyjaławianie, czyli całkowite pozbycie się np. drobnoustrojów z danego przedmiotu, obiektu, powierzchni itp. 

Jeśli chodzi o wodę, to zaczęto ją po raz pierwszy chlorować w XX wieku. Miało to miejsce w Belgii, choć wcześniejsze nieudane próby podejmowane były już w USA. Początkowo do chlorowania używano chloru gazowego, natomiast ta metoda była zbyt niebezpieczna i zaczęto od niej odchodzić. Chlor gazowy zastąpiono podchlorynem sodu, czyli chloranem sodu (obecny dwutlenek chloru). Taki związek chemiczny niszczy skutecznie wszystkie grzyby, wirusy i chorobotwórcze bakterie. Tak powstała woda chlorowa jest silnym utleniaczem oraz środkiem dezynfekującym. 

Chlorowanie wody jest jednym z elementów pozyskiwania uzdatnionej wody. Uzdatnionej, czyli oczyszczonej. Chlorowanie to chemiczna metoda dezynfekcji, znajdująca się zaraz obok ozonowania czy fluorowania. Wodę dezynfekuje się zazwyczaj w stacjach uzdatniania wody czy wodociągach miejskich, ale obecnie można również samodzielnie w domu chlorować wodę. Służy do tego cienka rurka zawierająca filtry: węglowy, jodowy, poliestrowy i polietylenowy, która nazywa się LifeStraw i jest to urządzenie przenośne. 

Wadami chlorowania wody jest między innymi to, że chlor reaguje ze związkami organicznymi znajdującymi się w wodzie, powodując powstanie chlorowanych fenoli. Te znowu są niebezpieczne, dlatego też chlorowaną wodę pitną należy ciągle monitorować. 

...