pytanie zadane 21 września 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 września 2017 przez użytkownika

Wodę zaczęto chlorować od XX wieku. Pierwszy raz miało to miejsce w Belgii, choć wcześniejsze nieudane próby podejmowane były już w USA.

Początkowo do chlorowania używano chloru gazowego, natomiast ta metoda była zbyt niebezpieczna i od niej się odeszło. Zastąpiono go podchlorynem sodu, czyli chloranem sodu ( obecny dwutlenek chloru). Taki związek chemiczny niszczy skutecznie wszystkie grzyby, wirusy i chorobotwórcze bakterie. 

Wadami chlorowania wody jest między innymi to, że chlor reaguje ze związkami organicznymi znajdującymi się w wodzie, powodując powstanie chlorowanych fenoli. Te znowu są niebezpieczne, dlatego też chlorowaną wodę pitną należy ciągle monitorować. 

...