lh
pytanie zadane 21 września 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 września 2017 przez użytkownika

Typ widmowy jest to określanie gwiazd oparte na świetle jakie wysyła gwiazda. Na takiej samej podstawie określa się dany typ. Głównym warunkiem jest temperatura obiektu.

Typami widmowymi są: O, B, A, F, G, K i M. 

W naszej galaktyce większość gwiazd to czerwone karły, a ich typ widmowy wynosi M, co oznacza że są to gwiazdy najmniejsze i najchłodniejsze. Temperatura na nich wynosi mniej niż 4000oC. Istnieją też żółte karły, czyli gwiazdy słoneczne o typie widmowym G, gdzie temperatura wynosi 5000-6000oC.

W poniższej tabeli przedstawię pokrótce wszystkie typy widmowe.

Typ Temperatura w oC Kolor Masa w M
O mniej niż 30 000 błękitny mniej niż 16
B 10 000 - 30 000 niebieskobiały 2,1 - 16
A 7 500 - 10 000 biały 1,4 - 2,1
F 6 000 - 7 500 żółtobiały 1,04 - 1,4
G 5 200 - 6 000 żółty 0,8 - 1,04
K 3 700 - 5 200 pomarańczowy 0,45 - 0,8
M 2 400 - 3 700 czerwony 0,08 - 0,45

...