pytanie zadane 15 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 15 grudnia 2015 przez użytkownika

Większość europejskich rzek bierze swój początek w górach i uchodzi do morza. Poniżej wymienię je w kolejności od najdłuższej z dłuższych rzek.

Rzeka Długość w km Powierzchnia dorzecza w tys. km2
Wołga 3530 1360
Dunaj 2850 817
Ural 2428 231
Dniepr 2200 504
Peczora 1809 322
Dniestr 1352 72
Ren 1320 252
Łaba 1165 144
Wisła 1047 194

...