pytanie zadane 15 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 15 grudnia 2015 przez użytkownika

Fieldy to rozległe, płaskie powierzchnie szczytowe, na których zalegają lodowce. Występują np. w Górach Skandynawskich. 

Powstają one przez setki milionów lat przez procesy denudacyjne, czyli procesy obniżające powierzchnię Ziemi takie jak: erozja, wietrzenie czy ruchy masowe skał. Tam gdzie powierzchnia się zrównała, pojawiła się czasza lodowca o typie norweskim. 

Takie zjawisko zwane fieldami możemy zaobserwować właśnie w wymienionych na początku Górach Skandynawskich. Zbocza tych gór łagodnie opadają ku południowi i wschodowi i stopniowo przekształcają się w niziny nad Morzem Bałtyckim. A swoją stromą krawędź ukrywają ku brzegom morza Norweskiego i Północnego. Zbocza te wpadają do fiordów, czyli do głębokiej zatoki między zboczami górskimi, które mają pochodzenie lodowcowe. 

fiordy fieldy

...