pytanie zadane 25 sierpnia 2017 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 25 sierpnia 2017 przez użytkownika

Karol Olszewski to polski uczony, miłośnik i znawca chryzantem, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miał on wielkie osiągnięcia w skraplaniu gazów. 

Urodził się w 1846 roku w Broniszowie (opodal Tarnowa). Po atakach chłopów, rodzina, już bez ojca Karola, przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie mały Karol się uczył. Po ukończeniu szkoły powołał się do szerów ochotniczych, ale został aresztowany w obozie ćwiczebnym w Prądniku i osadzony w więzieniu w Krakowie. Po wyjściu z niego ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na wydziale filozoficznym UJ. Interesował się chemią i fizyką. W roku 1872 uzyskał absolutorium i wyjechał do Hidelbergu. W bardzo szybkim czasie uzyskał stopień doktora, potem habilitację i został profesorem chemii analitycznej. 

Fakty z życia prywatnego

Karol Olszewski należał do pierwszych kolarzy w Krakowie, uwielbiał turystykę górską, fotografię i wielbił chryzantemy. Zmarł w 1915 roku. 

...