pytanie zadane 10 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 sierpnia 2017 przez użytkownika

Mistrz FIDE to tytuł nadawany za wybitne osiągnięcia w praktycznej grze. Nadaje go Federacja. 

Szachista, który chce otrzymać taki tytuł musi wcześniej wypełnić normę, rozgrywając min. 24 partie, a na liście rankingowej Elo musi mieć min. 2250 punktów. 

Prócz tego mistrzem FIDE można zostać też po zdobyciu mistrzostwa świata juniorów do lat 16 lub po zdobyciu mistrzostwa kontynentu seniorów lub juniorów.

Pierwsze nadanie tytułu mistrza FIDE mężczyznom odbyło się w roku 1979. Wśród Polaków tytuł ten otrzymali: R. Marszałek i W. Świć. Pierwsze nadania tytułu kobietom otrzymały: A. Brustman, B. Sikora, E. Sosonowska, I. Świecik, I. Kasprzyk i E. Nagrocka. Nadania te miały miejsce od 1980 roku. 

...