pytanie zadane 10 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 sierpnia 2017 przez użytkownika

Szachy malajskie to odmiana szachów południowoazjatyckich. Grywają w nie mieszkańcy wysp: Sumatra, Jawa i Borneo. 

Szachy dotarły w te miejsca z Indii, od których też poniekąd zawdzięczają swoją nazwę "czator". Na wyspach nazywane są również "grą słoni". Kolejne lata sprawiły, że uformowały się one bardziej przez wpływ szachów arabskich, zaś od XVI wieku szachów europejskich. 

Do gry w szachy malajskie potrzebna jest szachownica 8 x 8, ale poliniowana, jednobarwna, gdzie bierki ustawia się na polach, a nie na przeciętych liniach, jak w szachach chińskich czy koreańskich. Tego typu szachy często rysowano na ziemi. Z szachami europejskimi mają wspólne ruchy i siłę figur hetmana i gońca. Nazwy bierek mają pochodzenie indyjskie. Pionek nie awansuje po dojściu do ostatniego rzędu, ale wówczas zawraca i odbywa powrotną drogę. 

...