pytanie zadane 10 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 sierpnia 2017 przez użytkownika

Lekka partia, to partia szachowa grana z boku, na marginesie turnieju szachowego i nie jest ona brana pod uwagę w bilansie osiągnięć danego szachisty. Jest to rodzaj treningu, sprawdzianu, założeń strategicznych i taktycznych, które przygotowują zawodnika do spotkania. 

Rozgrywane są one zazwyczaj w szybszym tempie, gdzie nie kontroluje się czasu gry i nie notuje wyników. Graczom nie towarzyszy w tym czasie również silne napięcie emocjonalne związane z grą i presja psychiczna. jednak poziom ich bywa całkiem wysoki.

...