seohost
pytanie zadane 8 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 sierpnia 2017 przez użytkownika

Szachy koliste to szachy, których plansza jest okrągła, ma kształt tarczy. Podzielona ona jest centrycznymi kręgami oraz dośrodkowanymi promieniami. 

Tego typu plansze do szachownicy znane były już w Bizancjum w IX-XIV wieku. Na takiej planszy toczyła się gra w tzw. szachy astronomiczne. Gra upowszechniła się w pierwszej połowie XIX wieku. Bierki i reguły były takie same jak przy tradycyjnych szachach, zaś ich ustawienie było takie jak w zatrikionie

W koliste szachy mogły grać dwie, trzy oraz cztery osoby

...