pytanie zadane 8 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 sierpnia 2017 przez użytkownika

IBCA w szachach to Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachistów Niewidomych. Stowarzyszenie zostało założone w 1950 roku. Inicjatorem był szachista angielski R. W. Bonham. 

Stowarzyszenie ma na celu popularyzację gry w szachy wśród osób niewidomych i organizowanie szachowych imprez w konkurencjach indywidualnej, jak i drużynowej i w grze korespondencyjnej (z pismem Braille'a). 

Pierwsza olimpiada IBCA dobyła się w 1961 roku w RFN (obecne Niemcy) w Meschede. Udział brało w niej 7 państw (kolejność od pierwszego miejsca zajętego w olimpiadzie):

1. Jugosławia
2. Austria
3. RFN
4. NRD
5. Wielka Brytania
6. RFN II (druga drużyna)
7. Dania
8. Szwajcaria

W drugiej olimpiadzie uczestniczyło już 9 państw, w trzeciej 19, zaś w czwartej 22. 

...