pytanie zadane 8 sierpnia 2017 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 sierpnia 2017 przez użytkownika

FIDE to Międzynarodowa Federacja Szachowa (Federation Internationale des Echecs). Powołana została w 1924 roku w Paryżu. 

Inicjatorem jej powstania był P. Vincent - sekretarz generalny federacji francuskiej. Federację założyło 15 państw, wśród których znalazła się również Polska. 

FIDE zrzesza federacje narodów i jest organizacją nadrzędną, która kieruje życiem szachowym na całym świecie. Za cel stawia sobie popularyzację i rozwój szachów, podnoszenie wiedzy o nich oraz doskonalenie teorii i praktyki. FIDE ustala również wszelkie przepisy gry szachowej oraz wyniki oficjalnych rozgrywek i nadaje tytuły.

Naczelnym organem FIDE jest Zgromadzenie Generalne, które sprawuje nadzór nad pracą Komitetu Centralnego i Biura. FIDE reprezentują prezydenci, a jego oficjalnym organem prasowym jest Album FIDE. Organizacja ta posiada również swój własny hymn. 

Oficjalnymi imprezami FIDE są: 

- indywidualne mistrzostwa świata mężczyzn i kobiet
- mistrzostwa świata juniorów i juniorek
- drużynowe akademickie mistrzostwa świata
- drużynowe i klubowe mistrzostwa Europy

...