pytanie zadane 6 sierpnia 2017 w Dom i ogród przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 sierpnia 2017 przez użytkownika

Jest wiele sposobów dobierania kolorów (barw) farby podczas malowania ścian lub innych powierzchni.

Jednym ze sposobów, jest dobieranie barwy oparte o krąg widma słonecznego. Jak wiadomo widmo słoneczne składa się z trzech podstawowych barw: żółtej, czerwonej i niebieskiej, oraz trzech barw złożonych: pomarańczowej, zielonej i fioletowej, które otrzymuje się z odpowiedniego połączenia kolorów podstawowych. Wszystkie one tworzą układ kontrastowy par kolorów uzupełniających, jak na poniższym schemacie:

krąg widma słonecznego

kolory widma słonecznego

Na zasadzie tego kręgu można wyróżnić cztery rodzaje sposobów dobierania kolorów.

1. Dobieranie jednobarwne

dobieranie jednobarwne

Polega na tym, że dany kolor uzyskuje się poprzez zmianę odcienia i natężenia określonej barwy. Np. kolor zielony po dodawaniu pigmentu, przechodzi stopniowo w ten kolor, o coraz ciemniejszym odcieniu.

2. Dobieranie barw uzupełniających

dobieranie barw uzupełniających

Tego typu dobieranie barw stosuje się, gdy chce się ożywić powierzchnię przez dodanie akcentów o barwach uzupełniających. Kolory tutaj są ułożone w kręgu widma słonecznego, naprzeciw siebie.

3. Dobieranie barw sąsiadujących

dobieranie barw sąsiadujących

W tej metodzie chodzi o to, aby zamiast jednej barwy kojarzyć dwie lub więcej barw sąsiadujących z kręgu widma słonecznego.

4. Dobieranie barw trójkątne

dobieranie barw trójkątne

W tym sposobie kojarzy się trzy barwy. Wybieramy jeden kolor, następnie w kręgu widma słonecznego nakreślamy trójkąt równoramienny, którego wierzchołek ustawia się na kolorze wybranym. Dwa pozostałe wierzchołki wyznaczą dwie dalsze kolory.

...