revolut
pytanie zadane 27 lipca 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 sierpnia 2017 przez użytkownika

Fonofobia to lęk, obawa lub wściekłość przed głośnym dźwiękiem. Jest to zjawisko awersji do konkretnych dźwięków. Zaliczać się do nich może np. dźwięk alarmu, głośnego dzwonka, karetki czy odgłos fajerwerków. Co ciekawe może ona oznaczać nawet lęk przed własnym głosem. Osoby cierpiące na ten rodzaj fobii unikają miejsc, gdzie panuje głośna atmosfera, gdyż z tego powodu mogą odczuwać bolesne bóle głowy. 

Inne nazwy fonofobii to sonofia lub akustykofobia

Ciągły lęk przed dźwiękami może prowadzić do mizofoni, czyli nadwrażliwości i nienawiści do dźwięków. Dotyczy to szczególnie dźwięków wydawanych przez inne osoby (szczególnie przez najbliższych) jak np. głośne oddychanie, chrapanie, mlaskanie, chrząkanie itp. 

Lekiem na fonofobię lub mizofonię jest tzw. odwrażliwianie intensywności reakcji lękowej, za pomocą konfrontacji ze złagodzoną wersją bodźców powodujących lęk. 

Do rodzaju fonofobii zalicza się astrafobia, która jest strachem przed dźwiękiem grzmotu w czasie burzy i przed błyskawicami. 

...